Dla wygody użytkownika oraz w celach statystycznych, strona wykorzystuje pliki cookie. Pozostając na niej, akceptujesz zasady polityki prywatności & cookies.

Zrównoważony rozwój

Prowadząc firmę produkcyjną od kilku lat, zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasza działalność niesie za sobą wszechstronny rozwój, ale i wpływa na środowisko naturalne, na naszych pracowników i na lokalną społeczność a także na wiele innych obszarów, tylko pozornie odbiegających od jej profilu produkcyjnego.

Wyroby które oferujemy, wywierają wpływ nie tylko na naszych bezpośrednich klientów, ale także na ich partnerów biznesowych i pracowników. Swoim oddziaływaniem sięgają one także „wstecz”, zmieniając warunki funkcjonowania dostawców surowca, podmiotów zajmujących się jego produkcją i transportem. Tym samym, działając lokalnie, zmieniamy globalnie! Ponieważ zdajemy sobie z tego faktu sprawę, każdego dnia dokładamy starań, by być firmą, której wpływ jest przyjazny we wszystkich obszarach działania.

Vitrintec to zrównoważony rozwój

W Vitrintec „staramy się” na dwa sposoby. Po pierwsze działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a po drugie - próbujemy wspierać rodzimą gospodarkę. Szukając surowca (tj. szkła i aluminium) z którego powstanie nasz produkt, w miarę możliwości staramy się współpracować z lokalnymi dostawcami.

Ostatnie lata skutkowały inwestycjami w park maszynowy oraz w budynek, mieszczący w sobie przestrzeń biurową i produkcyjną. Obecnie naszą produkcję obsługują dwie linie do prefabrykacji aluminium i kompleksowej obróbki szkła, lakiernia proszkowa a także inne urządzenia, niezbędne z punktu widzenia produkcji. Hale produkcyjne Vitrintec zasilane są zieloną energią (ogniwa fotowoltaiczne), a nasze produkty wytwarzane są przez nowoczesne, elektrooszczędne maszyny sterowane numerycznie. Dzięki koncentracji działalności w jednej lokalizacji, ślad węglowy pozostawiany przez działalność firmy jest rok do roku coraz mniejszy. Nasze działania wynikają z troski o środowisko naturalne i z potrzeby działania w duchu ESG.

Vitrintec to troska o środowisko

W Vitrintec pracujemy zgodnie z certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Staramy się odpowiadać na wyzwania circular economy i oferować produkty z możliwie najdłuższym cyklem życia.

 • Komponenty, z których powstają nasze produkty, nawet w 97% nadają się do ponownego użycia.
 • Organizujemy transport w sposób neutralizujący ślad węglowy (efektywne planowanie transportu w sposób pozwalający zmniejszyć konieczność wielokrotnego przemieszczania się tą samą trasą, łączenie transportów) i stałe inwestujemy w nowoczesną flotę samochodową.
 • Surowiec kupujemy od dostawców będących w naszym najbliższym zasięgu, a działalność produkcyjną koncentrujemy w ramach jednej lokalizacji, dzięki czemu nie ma potrzeby organizowania dodatkowych transportów.
 • Wspieramy zielony transport: u nas zaparkujesz rower przed biurem bez przypinania go do ogrodzenia.
 • Segregujemy odpady i przez cały czas staramy się podnosić efektywność tego procesu.
 • Pozyskujemy energię z panelów fotowoltaicznych.
 • Jesteśmy aktywnym członkiem Świętokrzyskiej Doliny Wodorowej, stowarzyszenia, którego celem jest ochrona środowiska oraz rozwój regionu świętokrzyskiego poprzez dążenie do utworzenia wspólnego łańcucha wartości wodorowych.

Vitrintec to dbałość o pracowników

W Vitrintec rozumiemy, że kluczem do dalszego rozwoju firmy są bezpieczeństwo, zdrowie oraz budowanie zgranych zespołów. Z tego powodu staramy się stwarzać pracownikom jak najlepsze warunki do pracy, jak i do wzajemnej integracji.

 • Dbamy o budowanie dobrych relacji pomiędzy pracownikami: organizujemy eventy integrujące zespoły.
 • Wspieramy rozwój pracowników: organizujemy szkolenia doskonalące kompetencje miękkie i twarde.
 • Prawie 100% naszej załogi pracuje lokalnie, ale jesteśmy otwarci na tych, którzy potrzebują pomocy: zatrudniamy mieszkańców Ukrainy którzy z powodu toczącej się wojny, zmuszeni byli opuścić swoje rodzinne strony.
 • Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom mobbingu i dyskryminacji.
 • Przestrzeń naszego biura jest przyjazna dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności.

Vitrintec to myślenie lokalne, by zmieniać globalnie

Edukacja przyszłych inżynierów i architektów, a także promocja szkolnictwa zawodowego: to główny obszar wsparcia udzielanego lokalnej społeczności, w której funkcjonujemy.

 • Rokrocznie oceniamy prace w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową, organizowanego przez Akademickie Centrum Karier Politechniki Świętokrzyskiej i Kielecki Park Technologiczny.
 • Wspieramy finansowo wydarzenia naukowe, takie jak Ogólnopolskie Konferencje Naukowe organizowane przez wydział metali nieżelaznych AGH, konferencje organizowane przez Stowarzyszenie Aluminium i inne wydarzenia, związane z branżą szkła i aluminium.
 • Działamy na terenie Kieleckiego Parku Technologicznego, co podkreślamy poprzez partycypowanie w inicjatywach miasta Kielce. W 2022 braliśmy udział w projekcie “Bliżej biznesu - bliżej wymarzonego zawodu. Firmy promujące szkolnictwo zawodowe”, realizowanym przez Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce. Celem projektu była po pierwsze: promocja biznesu w szkołach branżowych, a po drugie - zwiększenie świadomości uczniów, ich rodziców i nauczycieli w zakresie korzyści wynikających z wyboru szkoły zawodowej, jako opcji kształcenia. Vitrintec zaprezentował się jako firma z branży budowlanej, którą - gdy już się skończy edukację, warto wziąć pod uwagę jako potencjalnego pracodawcę.

Wspieramy różnorodność

Pracownicy zatrudnieni w ramach naszej organizacji: a także partnerzy społeczni i biznesowi, wyrażają gotowość do przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji w miejscu pracy tworzonym przez Vitrintec, by promować i tworzyć różnorodną przestrzeń. W Vitrintec wspieramy równość i spójność społeczną, a różnorodność i poszanowanie praw człowieka są integralnymi elementami kultury naszej organizacji. Mimo ściśle produkcyjnego charakteru firmy, dbamy o tzw. parytety: zatrudniamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn, obu płciom oferując konkurencyjne wynagrodzenie.

Chronimy dane osobowe

Poszanowanie praw człowieka nie istnieje bez ochrony praw danej jednostki, w tym – także jej danych osobowych. W Vitrintec dużą rolę przywiązujemy do ochrony danych pracowniczych, danych naszych kontrahentów oraz współpracujących z nami organizacji zewnętrznych. Z tego powodu na bieżąco szkolimy naszych pracowników i uwrażliwiamy ich na ochronę danych osobowych, które przetwarzają i na których pracują.

Działamy etycznie

Oferując nasze usługi, działamy na podstawie i w granicach prawa. Nie angażujemy się w działania noszące znamiona korupcji i na pograniczu fraudu. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z politykami i innymi dokumentami, w oparciu o które działamy!